RSS Feed

ஏனையவை

Vanakkam,

Keerimalai is one of the most ancient Hindu pilgrimage sites of Sri Lanka. This complex, with Naguleswaran temple and the surrounding sea, is one of the famous Easwarams. With over 2,000 years of history the Hindus of the Jaffna peninsula have been pilgrimaging to this holy site, dispersing their loved ones’ ashes and performing the Antyeshti ceremony. As Kasi is to Hindus of India so is Keerimalai to the Hindus of Sri Lanka.

Once a year during the new moon in the month of July, known as Aadi Ammavasai, Hindus from all over the island pilgrimage to Keerimalai. They bathe in the sea as part of a sacred ceremony honoring ancestors. Before the civil war Keerimalai was a thriving place filled with temples, madhams and a constant stream of pilgrims. After almost three decades of war, the destruction spared no buildings let alone the neglect caused by abandonment. However work has already begun to restore Keeremalai to its former glory. In January the Naguleswaram temple had its Kumbhabhishegam after some restoration and rebuilding.

While focus was given to Naguleswaram temple, the madhams that provided the important services of accommodation and feeding of pilgrims remained in neglect until the owners of one of the madhams gave ownership of its land to Siva Poomi Trust with the intention of bringing the madham and its services back to life. This allowed the Trust to start rebuilding the madham. The reconstruction of the Siva Poomi Keerimalai Madham began in August of 2011. Now the only madham that serves pilgrims to Keerimalai is complete, boasting a beautifully decorated facade six rooms, bathrooms, a common hall and kitchen facilities.

This project was inspired by Siva Poomi founder, Dr. Aru Thirumurugan and was made possible with generous collaboration from the All Ceylon Hindu Congress. This project is a shining example of what great things can be accomplished when organizations come together.

I was blessed to be part of this project and on January 28th of this year I had the honor of opening the building along with the Head of Nallai Aadheenam, Naguleswaram Chief priest and other dignitaries from the Jaffna Tamil community.

The first section of the Keerimalai Madham, the Annadhanam hall is complete and is in full swing serving the pilgrims at large. The 2nd section of the Madham is now under construction and this part will contain more rooms for the pilgrims to stay.

My sincere thanks to Dr. Aru Thirumurugan, the All Ceylon Hindu Congress, Siva Poomi Trust, the donors and well wishes who are helping to bring this project to manifestation.

Even though Siva Poomi Keerimalai Madham is up and running there remain many temples and madhams that are still destroyed. We hope and pray that these will get restored soon. Restoring the Madhams and the temples in Keerimalai will ensure this place always remains a sacred pilgrimage site to Hindus and never simply degenerating into a tourist destination.

Aum Shanthi,

Rishi Thondunathan

Ps. I’m enclosing photos of the new Keerimalai Madham, the opening ceremony and images of some of the remaining destroyed Madams and temples.

 

 

 

சிதம்பரத்தில் மூலவர் மீது சூரிய ஒளி: பக்தர்கள் பரவசம்! …………. PLEASE VISIT HERE.

பனை மரத்தின் பயன்!….. PLEASE VISIT HERE.

பகவத் கீதை – அத்தியாயம் 1 – 18 ….. PLEASE VISIT HERE.

அவ்வையார் யார்? அற்புதத் தகவல்கள்

மச்சமுனி சித்தர் ….. PLEASE VISIT HERE.

கற்கால மனிதர்கள் எங்கு வாழ்ந்தார்கள் ?

[YOUTUBE HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=FH5OMOAOCOE&W=560&H=315]

ஆலயங்களில் நாதசுரம் வாசிக்கவேண்டிய முறைகள் ….. PLEASE VISIT HERE.

கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் PLEASE VISIT HERE.

சங்ககாலத்தில் வீடுகள்  PLEASE VISIT HERE.

போத்துக்கேயர்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் செய்த உடன்படிக்கை

Please visit here.

மாவீரன் பண்டாரவன்னியன்

Please visit here.

கண்ணைக் குளமாக்கிய மண்ணின் வாழ்வியல் ………

Please visit here.

காட்டுக்குள் ஓர் அதிசயம்!!……. PLEASE VISIT HERE.

கல்லிலே கண்ட கலைவண்ணம்

[YOUTUBE HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=PLBUJEYUWB4&W=420&H=315]

GANESHA CHATURTHI @ KAUAI’S HINDU MONASTERY ON THE ISLAND OF KAUAI, HAWAI,US ……PLEASE VISIT HERE.

நிறைகுடம் வைப்பது எப்படி? அறிந்து கொள்வோம்

திருவள்ளுவர் ஆண்டு தமிழ் புத்தாண்டு ஆகுமா? PLEASE VISIT HERE.  (பக்கம் – 12)

திருவள்ளுவரின் உருவம் எது? PLEASE VISIT HERE.  (பக்கம் – 12)

திருவள்ளுவரின் பிறந்ததினம் எப்போது? PLEASE VISIT HERE. (பக்கம் – 5)

நன்றி நவிலும் நாள் தைப்பொங்கல் PLEASE VISIT HERE. (பக்கம் – 11)

நன்றி நவிலும் நாள் தைப்பொங்கல் PLEASE VISIT HERE. ( பக்கம் – 1)

History of Religious in 90 Seconds

The National Council of Hindu Temples (UK) Please visit here.

கீரிமலை (படங்கள்)   இங்கேஅழுத்தவும்.

உனை நீ அறி  இங்கேஅழுத்தவும்.

நன்றி நவிலும் நாள் தைப்பொங்கல் இங்கேஅழுத்தவும்.

மதமாற்றமும் மனமாற்றமும்

மதமாற்றமும் மன்னனின் சீற்றமும்

பிறந்த எண் பலன்கள் (GAIN OF BIRTH NUMBERS) இங்கேஅழுத்தவும்.

அதிர்ஷ்டபெயர் அமைக்கும் முறை (LOCKY NAME) இங்கேஅழுத்தவும்.

பெயர் எண் பலன்கள் (NAME NUMBERS) இங்கேஅழுத்தவும்.

Vegetarian Recipes and Resources 

Please visit here.

சம்ஸ்கிருதம் யாருடைய மொழி? ….. இங்கேஅழுத்தவும்.

காஞ்சித்தலைவனுக்கு வயது ஒன்று! இங்கே  அழுத்தவும்.

சுன்னாகம் அ. குமாரசுவாமிப் புலவர் இங்கே  அழுத்தவும்.

திருக்கரைசைப் புராணம் (அரசர்கள் கால நூல்கள்) PLEASE VISIT HERE.

THE HISTORY OF THE TAMILS IN EALAM AND  THE JAFFNA KINGDOM PLEASE VISIT HERE.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: